1. کتاب فروشی گلشن راز

ادرس: تهران – میدان انقلاب – ابتدای خیابان ازادی ( نرسیده به جمالزاده جنوبی ) – بازار ایران – طبقه اول – شماره 47

تلفن: 66438528 – 09123465041

2.کتاب فروشی انتشارات رشد

آدرس: تهران- میدان انقلاب – روبروی سینما بهمن – خیابان شهید منیری جاوید( اردیبهشت) – شماره 72

تلفن: 66498386 – 66497181 -66410262

3. کتاب فروشی گوهر

آدرس:تهران  خیابان انقلاب – روبروی دبیرخانه دانشگاه تهران – نبش خیابان 12 فروردین – پلاک 1318

تلفن: 66466203