تلفن
 : 66928210-021

آدرس: تهران، شهرآرا – خیابان مهتاب – خیابان امین جنوبی – پلاک 11

پست الکترونیکی: ppii.ir@Gmail.com

ربات تلگرام:       ppiibot@

صفحه اینستاگرام:       PPii.ir@

آدرس وب سایت:       www.PPii.ir